ร้านธงฟ้าให้ขายสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฉลุย

ร้านธงฟ้าให้บริการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมได้อย่างราบรื่น พร้อมเร่งติดตั้งเครื่อง EDC ในส่วนที่เหลือให้ครบในช่วงกลางเดือนนี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ราบรื่น เพราะมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงมีสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดวางจำหน่ายในร้านอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยอาจจะมีเพียงบางพื้นที่ที่มีปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ทำให้การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC มีปัญหาบ้าง แต่สามารถแก้ไขได้ และขณะนี้กระทรวงพาณิชย์สามารถรวบรวมร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ได้แล้วรวมจำนวน 15,000 แห่ง ซึ่งได้ส่งรายชื่อให้กรมบัญชีกลางทยอยเข้าไปติดตั้งเครื่อง EDC คาดว่า จะทยอยติดตั้งได้ครบในช่วงกลางเดือนนี้

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ช่วงเริ่มต้นโครงการ อาจจะมีปัญหาบ้าง เพราะเป็นเรื่องใหม่ และบางพื้นที่กรมบัญชีกลางไม่สามารถเข้าไปติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าได้ทั่วถึง จึงทำให้เกิดปัญหา ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการรูดซื้อสินค้าได้ แต่ได้นำรถธงฟ้าประชารัฐเข้าไปกระจายการจำหน่ายสินค้า เพื่อบรรเทาปัญหาให้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดจุดพื้นที่ ที่จะให้รถโมบายเข้าไปวิ่งให้บริการ และกำลังติดตั้งเครื่อง EDC ให้อยู่ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือบัตรมีความมั่นใจว่า จะไม่เสียสิทธิในการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ เพราะกระทรวงการคลังให้ยกยอดเงินจากเดือนนี้ไปทบในเดือนถัดไปได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความล่าช้าในการติดตั้งเครื่อง EDC และการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นอกจากนี้ ได้ตั้งวอร์รูม เพื่อติดตามการดำเนินงาน และสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวบรวมจำนวนร้านค้าที่สามารถติดตั้งเครื่อง EDC และสามารถให้บริการได้แล้ว นำมารายงานให้รับทราบ พร้อมกับปัญหาการให้บริการใน วันพรุ่งนี้ (2ต.ค.) เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที-สำนักข่าวไทย