ไฟเขียวธ.พาณิชย์ทำธุรกิจการเงิน”อี-มันนี่”ไม่ต้องขอแบงก์ชาติ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ไฟเขียวธนาคารพาณิชย์ทำธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-มันนี่) ไม่ต้องขออนุญาต ธปท. ลดความซ้ำซ้อน คุมความเสี่ยง พร้อมสั่งระงับธุรกิจทันทีหากแบงก์ฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ( อี-มันนี่)  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์

เพื่อให้การกำกับดูแลมีเอกภาพและลดความซ้ำซ้อน รวมทั้งกำกับด้านความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภค และยังเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 เม.ย.เป็นต้นไป โดย ธปท.อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจอี-มันนี่ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธปท. แต่ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจอี-มันนี่ ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews