Media Fun Facts ‘กำจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี’

ข่าวปลอม ข่าวลวง ข่าวบิดเบือน เป็นจุดด่างของคอนเทนต์ออนไลน์ ที่นอกจากจะทำให้ภาพรวมคอนเทนต์ออนไลน์ดูสกปรกแล้ว ยังทำร้ายสังคมในภาพรวมอีกด้วย ปัญหานี้ ไม่ใช่แค่สิ่งที่หลายโซเชียลฯ แพล็ทฟอร์มกังวล ถึงขนาดที่ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก นำมาเป็นเหตุผลในการปรับลดรีชในเฟซบุ๊กด้วยซ้ำ สำหรับในประเทศไทยนั้นก็มีตัวอย่างของ Fake News ให้เราเห็นกันมากมายอยู่แล้ว คงไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่าง

แต่คำถามคือเราจะช่วยกันให้ข่าวพวกนี้ลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร ล่าสุด ได้มีการเปิดตัวระบบ Media Fun Facts ทำหน้าที่เฝ้าระวัง พร้อมรับแจ้งเรื่องราวข่าวปลอม-สื่อร้าย-สื่อดี ที่ประชาชนพบเจอในอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย พร้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างสังคมออนไลน์คุณภาพ มีบริการทั้งในรูปแบบเว็บไซต์, เอ็กซ์เทนชั่นกูเกิลโครม-ไฟร์ฟ็อกซ์ รวมถึงเฟซบุ๊กเพจ ซึ่งมากับ “แชทบอต” เพื่อทำให้คอนเทนต์ออนไลน์ปลอดภัยยิ่งขึ้น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัว โครงการเครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย (ศสป.) ผ่านเครื่องมือ Media Fun Facts ป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี โดยมี นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาร่วมในงานเพื่อตอกย้ำความำเป็นในการสร้างสังคมออนไลน์ให้ดีขึ้น วสันต์ กล่าวว่า ทางกองทุนรู้สึกยินดีที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการ ศสป.-Media Fun Facts เนื่องจากจะเข้ามาช่วยลดสื่อร้ายและเพิ่มปริมาณของสื่อดี สามารถสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ประชาชนสามารถใช้สื่อโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ชุมชน และสังคมโดยรวม นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ดี ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสนับสนุนให้สื่อดีๆ ได้รับการเผยแพร่มากขึ้น ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ก็ได้มีการร่วมมือกับโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้มาแล้ว เช่น รายการชัวร์ก่อนแชร์ ของทาง อสมท. เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมทำให้เกิดสื่อดีๆ สื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่สื่อที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth